Pravidla

Pořadatel ========= Pořadatelem je spolek IronTime, z.s., se sídlem Komenského 3810, Mělník, dále též jen „pořadatel“. Základní pravidla ################# 1) Závod se řídí ustanoveními UAC. 2) Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele. 3) Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu. 4) Závod má jednu trať 21 km. Výsledky budou rozděleny na muže a ženy. Hodnotí se tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy. 5) Věkové kategorie se nevyhlašují. Registrace ================= 6) Registrací na závod účastník uděluje souhlas se zpracování osobních údajů a s pravidly závodu. K ochraně osobních údajů vizte níže. 7) Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách závodu a/nebo v místě určeném pořadatelem vyplněním písemné přihlášky. 8) Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, případně platba hotově v místě určeném pořadatelem. 9) Startovné je nevratné. V době do 7 dnů před závodem je převoditelné nahlášením na e-mail beham@runtheworld.cz. Omezení závodníků ================= 10) **Závod je otevřen pro veřejnost** a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu - vizte níže. Zdravotní stav ============== 11) Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně sportovat na plánovanou vzdálenost. Prezentace ========== 12) Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu nejpozději 30 minut před plánovaným startem. Optimálně se k registraci dostavte 60 minut před startem, abyste se vyhnuli čekání. Třicet minut před plánovaným startem se registrace uzavírá. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo a čip. Pokud není závodník přihlášen předem, musí vyplnit písemnou přihlášku na místě a dostavit se alespoň 90 minut před startem. Startovní číslo a časomíra ========================== 13) Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník. Startovní číslo nepřehýbejte! 14) Čas je měřen pomocí čipu, který je připevněn na startovním čísle. 15) Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání stopek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a ověření výsledku. 16) V případě ztráty čipu během závodu v cíli bezpodmínečně nahlašte své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím. Start a cíl =========== 17) U pošty. Zázemí ====== 18) Zázemí se nachází v areálu v prostoru závodu Mělnický okruh, u pošty. Toalety a šatny se nacházejí v Sokolovně. Parkování je možné pouze mimo uzavřený areál. Trasa závodu ============ 19) Závodí se v sedmi 3km okruzích, celkem 21 km. 20) Trať vede po uzavřeném okruhu okolo centra města. 21) Mapa tratě bude uvedena na webových stránkách. Občerstvovací stanice ===================== 22) Občerstvení je umožněno pouze po ukončení závodu. 23) Odpad si vezte sebou a neodhazujte žádné odpadky na trať. Oblečení ======== 24) Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Závoďte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení. Zdravotní informace =================== 25) Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací 26) V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci. 27) Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo. Rady pro závod ============== 28) Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod. Pitný režim =========== 29) Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny. Výsledky ======== 30) Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na info@irontime.cz. Ochrana osobních údajů ======== 31) Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. spolku IronTime, z.s., Komenského 3810, 276 01 Mělník, IČO: 22765743. 32) Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu, případně i jiných aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat po dobu 2 let od udělení souhlasu. 33) Pořadatel bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, společnost RaulWalter s.r.o., Sousedíkova 971/5, 190 00 Praha-Vysočany, IČO 05168856 34) Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním. 35) Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagací závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beham@runtheworld.cz. Ostatní ======== 36) Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení. 37) Pořadatel není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem. Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme Hodně štěstí!